U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Offshore windenergie

Offshore windenergie

Meer weten?‎
van 22/09/2015 tot 16/06/2016

Download de folder.

Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol. Grootschalige productie van windenergie op zee in een offshore windmolenpark is een nieuwe, uitdagende en duurzame ontwikkeling om aan deze doelstelling te voldoen. In de komende jaren wil de Belgische offshore windsector grote investering doen die een antwoord bieden op de huidige en toekomstige economische en ecologische uitdagingen. De uitbouw van de offshore windenergie biedt bovendien nieuwe kansen voor tewerkstelling in deze duurzame sector.

Essentieel voor de verdere ontwikkeling van de Belgische offshore-sector is de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel via gespecialiseerde en toepassingsgerichte opleidingen.

Om aan deze noden te voldoen, organiseren de KU Leuven en de UGent vanaf volgend academiejaar (2015-2016) samen een permanente vorming die op postacademisch niveau het domein van Offshore Windenergie uitdiept.

Doelstellingen

Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor de sector van de offshore windenergie. De verschillende facetten van een offshore windmolenpark worden grondig én onderbouwd behandeld: opbouw, techniek, onderhoud, uitbating, regelgeving, financiële aspecten en veiligheid.

Gezien het toenemende belang van O&M (Operation & Maintenance) zal de nadruk iets meer liggen op onderhoud en uitbating dan op de bouwfase van een windmolenpark op zee.
Via colleges, toepassingen en een aantal bedrijfsbezoeken kom je uitgebreid in contact met experten uit het vakgebied en krijg je de kans om je netwerk binnen de sector uit te bouwen.

Doelgroep

De cursus richt zich tot iedereen die een job ambieert in de offshore windsector en toeleveringsbedrijven of zich wil verdiepen in het thema.

Rechtstreekse toelating: alle masterdiploma’s wetenschappen, ingenieurswetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen en industriële ingenieurswetenschappen.

Na toelating door programmacomité: andere masterdiploma’s en bachelors met relevante ervaring.

Het aantal deelnemers is beperkt om voldoende kwaliteit te verzekeren bij de begeleiding van de practica en het projectwerk

Programma

Het programma bestaat uit zeven modules waarbij elke module is samengesteld uit verschillende leseenheden. Het doorlopen van alle modules resulteert in een totaalvisie over offshore windenergie. De student eindigt de opleiding met een projectwerk.

Omwille van de internationale context wordt de opleiding in het Engels ingericht.

1. Windenergie

 • Algemene en aerodynamische eigenschappen van windturbines
 • Technologische aspecten van windturbines
 • Types generatoren voor windturbines
 • Regeling van windturbines aan generatorzijde

2. Elektrische energieverdeling

 • Algemene inleiding over netten voor elektrische energieverdeling
 • Transmissie- en distributienetten
 • Balancering
 • Regeling van windturbines aan netzijde
 • Integratie offshore windenergie in transmissienet
 • Aanleg van elektrische netten in zee

3. Economische aspecten en regelgeving

 • Aspecten van de huidige energieproblematiek
 • Liberalisering van de elektriciteitsmarkt
 • Energiemarkten
 • Ondersteuningsmechanismen voor windenergie
 • Mogelijkheden, beperkingen en haalbaarheid van windenergie
 • Beschikbaarheid en voorspelbaarheid van windenergie

4. Functionele en operationele veiligheid

 • Overzicht van verschillende veiligheidscriteria
 • Uitvoeren van risicoanalyses volgens de geldende normen
 • Implementatie van veiligheid en betrouwbaarheid
 • Evaluatie van betrouwbaarheid
 • Operationele veiligheid

5. Onderhoud en monitoring

 • Onderhoud en monitoring van mechanische opbouw en funderingen
 • Drivetrain concepten voor windturbines
 • Onderhouds- en monitoringstechnieken van windturbines
 • Planning en uitvoering van onderhoud
 • Opleidingsvereisten voor operatoren en aannemers

6. Practica en demo's
Hands-on kennismaking via labowerking met de toepassing van een aantal technologieën: elektrische generatoren, windenergie, netkoppeling van windturbines, hoog- & middenspanningsnetten, power quality en bezoeken aan bedrijven

7. Projectwerk
Je werkt een door de bedrijfssector aangeleverde studieopdracht uit. De rapportering gebeurt zowel schriftelijk als mondeling ten aanzien van een jury bestaande uit academici en bedrijfsmensen gerelateerd aan de offshore sector.

Organisatie

De organisatie van de opleiding is een samenwerking tussen de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van KU Leuven, de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent, de bedrijven uit de offshore sector en de provincie West-Vlaanderen.

KU Leuven
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Oostende
Zeedijk 101 - 8400 Oostende

Universiteit Gent
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Jozef Plateaustraat 22 - 9000 Gent

Praktisch

Data en tijdstip
Deze opleiding start op 22 september 2015 en eindigt midden juni 2016.
Wekelijkse colleges op dinsdag en donderdag vanaf 16 uur.

Plaats
De meeste colleges gaan door in GreenBridge, Wetenschapspark 1 in Oostende.
Enkele gespecialiseerde sessies bevatten bezoeken aan bedrijven en kennisinstellingen.

Getuigschrift
Na afloop van elke module wordt deze geëvalueerd.
Deelnemers die alle evaluaties succesvol beëindigen, ontvangen het getuigschrift 'Offshore Windenergie' uitgereikt door KU Leuven en UGent.

Inschrijven

- De deelnameprijs voor de volledige opleiding is 2800 euro. Inbegrepen is: deelname aan de sessies, hand-outs en/of cursusteksten en koffie. Kosten voor verplaatsingen bij bedrijfsbezoeken zijn niet inbegrepen en gebeuren met eigen middelen.

- Aparte modules: 500 per module. Deze kunnen gevolgd worden zonder getuigschrift te bekomen (enkel attest van deelname)

Bespaar tot 50% op de deelnameprijs via je KMO-portefeuille.