U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Terugkomdag voor vertrouwenspersonen

Terugkomdag voor vertrouwenspersonen


Download de folder.

Als vertrouwenspersoon wordt er heel wat van jou verwacht.

Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk benadrukt dan ook het belang van de functie als vertrouwenspersoon als eerstelijns aanspreekpunt en legt ook extra opleidingsvoorwaarden op.

Vertrouwenspersonen zijn verplicht 1 keer per en intervisie/bijscholing te volgen om opvang en bemiddeling op een goede manier te verzekeren.

Doelstellingen

 • Algemene ondersteuning bieden bij het uitoefenen van de taak als vertrouwenspersoon
  o Deskundigheidsbevordering
  o Leren van elkaars ervaringen
 • Een netwerk uitbouwen waarbij men op een veilige manier kan reflecteren op de moeilijkheden die men ondervindt bij het uitoefenen van de rol (vertrouwenspersoon)
 • Het bespreken van cases met focus op
  o Het optimaliseren van de opvangvaardigheden
  o Het inhoudelijke aspect en de analyse ervan
  o De bemiddelingsvaardigheden
  o De aanpak van conflicten op teamniveau
  o De knelpunten bij het intern onderzoek
 • Reflectie over beleid, procedures en de concrete toepassingen hiervan waaronder de risicoanalyse, het intern onderzoek e.a. (en dit in functie van de nieuwe wetgeving)
 • Relevante thema's bespreken waaronder omgaan met emoties, meerzijdige partijdigheid, e.a.
 • In contact komen met vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties

Doelgroep

Deze terugkomdag richt zich naar vertrouwenspersonen en preventieadviseurs psychosociale aspecten die reeds een basisopleiding hebben gevolgd en die hun erkenning wensen te voldoen aan de nieuwe wettelijk opgelegde opleidingsvoorwaarden.

Praktisch

Datum en plaats
Maandag 20 februari 2017 van 09.00 tot 17.00 uur.
De lunchpauze is van 12.30 tot 13.30 uur

ZoWe Verpleegkunde, Barrièrestraat 2d , 8200 Sint-Michiels Brugge.
Met de trein zeer vlot bereikbaar: steek het plein over via de voetgangerstunnel en ga voor het Texaco-station naar rechts. Even verderop vindt u de ingang

Deelname
Het inschrijvingsgeld bedraagt 250 euro.
In dit bedrag is inbegrepen: deelname aan de les, uitgebreide syllabus, bespreking van cases, koffiepauze en broodjeslunch.

Inschrijven online voor 15 februari 2017
Omwille van het interactieve karakter van de opleidingen is het aantal deelnemers beperkt. De inschrijvingen worden geregistreerd in volgorde van ontvangst.