U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Integrale Productontwikkeling

Integrale Productontwikkeling


Download de folder.

Kom kennismaken met de opleiding

Kom naar onze informatiesessie op donderdag 13 juni 2019, P3Lab UGent (Gieterijcentrum), Technologiepark 130 in Zwijnaarde/Gent.
Ontdek wat deze opleiding voor jou en jouw bedrijf kan betekenen.

Waarom deze opleiding?

Een creatief idee en een ambitieuze visie volstaan meestal niet om als bedrijf een nieuw product, met aanvullende diensten, te vervaardigen en te lanceren. Vóór een product succesvol vorm krijgt, legt het een lange weg af waarbij het een technologisch, markt- én gebruikersgericht ontwikkelproces moet doorlopen.

Je krijgt in deze opleiding inzicht in het integrale ontwerptraject van een nieuw product. Je leert hoe je orde schept in dit complexe ontwikkelproces. Hoe je in een reële bedrijfscontext productontwikkeling in goede banen leidt. Zodat je creatieve ideeën omzet in een succesvol product en integrale productontwikkeling consequent introduceert binnen een innovatieve bedrijfsstrategie.

Doelstellingen

 • Je ontdekt de achterliggende principes en technieken van de ontwerpcyclus van een product, hoe je die creatief toepast en aanstuurt.
 • Je leert hoe je structuur brengt in dit complexe ontwerpproces, hoe je dit methodisch en procesmatig aanpakt en problemen voorkomt.
 • Je krijgt een overzicht van de belangrijkste innovatie- en ontwerptools en het concrete gebruik ervan.
 • Je leert hoe integrale productontwikkeling deel uitmaakt van een strategisch innovatiebeleid en word geprikkeld in je ondernemingszin.
 • Je verneemt hoe je gebruikersgericht kunt inspelen op de voortdurend wisselende wensen van consumenten binnen een dynamische markt en veranderende samenleving.
 • Tijdens een concreet ontwerpproject pas je in team met andere deelnemers de aangereikte kennis interactief en effectief toe in een reële bedrijfscontext.

Kortom, je ontwikkelt sneller een commercieel product dat bovendien gebruiksvriendelijker en kostenefficiënter is. Als bedrijf word je innovatiever, genereer je meer groeikansen en haal je meer rendement.

Doelgroep

Iedere professional betrokken bij het onderzoek, de ontwikkeling, het ontwerp of de marketing van nieuwe producten.

Houders van een masterdiploma én enkele jaren relevante ervaring worden automatisch toegelaten tot de opleiding. Bachelors met relevante ervaring of pas afgestudeerde masters komen ook in aanmerking voor deelname: op basis van je schriftelijke motivatie beslist het programmacommité of je wordt toegelaten.

Om voldoende kwaliteit te verzekeren bij de begeleiding van het projectwerk, aanvaarden we maximaal 20 inschrijvingen.

Programma

Tijdens de lessen leggen de docenten naast de theoretische onderbouw expliciet de link naar casestudies en praktijkvoorbeelden. Het effectief inoefenen en toepassen gebeurt tijdens het projectwerk. Daarbij ligt de focus op het methodisch ontwerpen, het ontwikkelen van creativiteit en relevante praktische vaardigheden.

 • Methodologie: Methodisch werken als deel van de bedrijfscultuur van een innovatieve onderneming
 • Gebruiksaspecten van productontwikkeling: Identificeren, onderzoeken, definiëren van gebruikersbehoeften en maatschappelijke context van de productontwikkeling en technieken voor gebruiksgericht ontwerpen
 • Technologische aspecten van productontwikkeling: Technologische aspecten van productontwikkeling en engineering met innovatieve ontwerptools
 • Bedrijfskundige aspecten van productontwikkeling : Productontwikkeling binnen een bedrijfseconomische context en op basis van marktinzichten
 • Projectwerk 'New product development': Ontwerp met jouw team een innovatief product

Meer detail leest u in onze folder.

Gemaakt door ervaren specialisten
De docenten zijn professoren van de KU Leuven, UGent en externe experts. Dit garandeert een optimaal evenwicht tussen onderzoeksinzichten en praktijkervaringen uit de bedrijfswereld.

Organisatie

UGent (Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur & UGAIN)

Praktisch

Duur van de opleiding
Deze opleiding start op 26 september 2019 en eindigt begin juni 2020.
Wekelijkse lessen op donderdagavond van 16 tot 20.30 uur

Locaties
KU Leuven Campus Kulak, Etienne Sabbelaan 53 in Kortrijk
UGent, Technologiepark 60 in Gent
KU Leuven, Celestijnenlaan 300c in Heverlee/Leuven
Industrial Design Center (IDC), UGent Campus Kortrijk, Marksesteenweg 58 in Kortrijk

Getuigschrift
Deelnemers die met succes de opleiding beëindigen, ontvangen het getuigschrift 'Integrale Productontwikkeling' uitgereikt door KU Leuven én UGent.
Het evalueren gebeurt op basis van de resultaten van het gemeenschappelijk projectwerk, een beknopte reflectienota en je actieve deelname.

Inschrijven
Schrijf je online in vóór 16 september 2019.
De deelnameprijs is 4050 euro.
Leden van Agoria en Sirris genieten een korting van 10%.

Inschrijven

Inschrijven kan online via het inschrijvingsformulier .